Οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ φέρνουν μικρούς και μεγάλους
πιο κοντά στον μαγικό κόσμο των πουλιών και της φύσης!

Δωρεάν

Η άγρια ζωή της σχολικής αυλής

Αξιοποιώντας εκπαιδευτικά τον προαύλιο χώρο.